Ο λάπις λαζουλι σε βοηθά να συνδεθείς με τον αληθινό εαυτό σου.

Ενδυναμώνοντας την επικοινωνία με τη σοφία που έχουμε ήδη μέσα μας, ο λάπις μας
βοηθά να ανακαλύψουμε την εσωτερική, ευγενή και θεϊκή φύση μας. Η σύνδεση με τον
πιο αληθινό, ενδότερο εαυτό μας, μπορεί να είναι το κομβικό σημείο για εσωτερική αλλαγή. Μέσω της κατανόησης της βαθύτερης ιστορίας μας, των αναγκών μας και των παραγόντων που συμβάλλουν στην πραγματική μας ευτυχία, ο λάπις μας βοηθά να τα επιδιώξουμε. Έχοντας αντιμετωπίσει την εσωτερική μας σκιά,
αλλά και οτιδήποτε άλλο μας εμποδίζει απο το να απελευθερωθούμε, το μόνο που μένει είναι η διεκδίκηση της πολυπόθητης ευτυχίας.

Ιδιότητες : Σοφία, Αυτοεκτίμηση. Χαρά

Chakra : Throat Chakra