Ο λαμπραντορίτης ενδυναμώνει την δύναμη της θέλησής σου και
την αίσθηση της εσωτερικής σου αξίας.

Ενισχύοντας την αύρα μας και προστατεύοντάς την τόσο από την εξωτερική όσο και από την
εσωτερική αρνητική ενέργεια, ο λαμπραντορίτης μας βοηθά να κρατήσουμε τους εισβολείς έξω
και εστιάζει τη βοήθειά του στο να φτάσουμε τις πλήρεις δυνατότητές μας. Βοηθώντας μας να
αποβάλλουμε την αρνητικότητα, μας επιτρέπει να απαλλαχθούμε από τις
ανασφάλειες που μας κρατούν πίσω. Με την εσωτερική μας αξία να ανθίζει, θα είμαστε σε
θέση να ακολουθήσουμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας με αυτοπεποίθηση.

Ιδιότητες : Προστασία, Αυτοπεποίθηση, Αυτοεκτίμηση

Chakra : Throat Chakra