Ο χαλαζίας εκδηλώνει τις προθέσεις σου, βοηθώντας τες να πάρουν
μορφή.

Έχοντας τη μοναδική ιδιότητα να είναι προγραμματιζόμενος, σημαίνοντας δηλαδή ότι μπορεί να
εμποτιστεί με την πρόθεσή μας και να λειτουργήσει ενισχυτικά προς αυτήν, ο χαλαζίας
είναι ο πιο χρήσιμος κρύσταλλος για εκδήλωση και επίτευξη των επιθυμιών μας. Εάν θέλουμε
περισσότερη ευημερία, επιτυχία, να χτίσουμε την προσωπική μας επιχείρηση, να αγοράσουμε σπίτι, ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να μας βοηθήσει. Ο χαλαζίας επιδρά στη θέλησή μας,
ενισχύοντας και αποσαφηνίζοντας τις επιθυμίες μας, κρατώντας μας ταυτόχρονα
συγκεντρωμένους και γειωμένους όσο μετατρέπουμε τις ιδέες μας σε δράσεις. Επιπλέον, έχει την ιδιότητα να ενισχύει τις ιδιότητες των πετρωμάτων με τα οποία
συνδυάζεται.

Ιδιότητες : Ευχή, Ευημερία

Chakra : Crown Chakra & Root Chakra