Ο όνυχας σε βοηθά να μείνεις συγκεντρωμένος στο στόχο σου.

Έχοντας τη δυνατότητα να συγκεντρώσει και να κατευθύνει την ενέργειά μας προς τους
στόχους μας, ο όνυχας μας βοηθά να παραμείνουμε σε πορεία χωρίς παραστρατήματα.
Συμβάλλοντας στην εστίαση, την πειθαρχία, την επιμονή και τη σωματική ζωτικότητά μας,
μας προετοιμάζει να πραγματοποιήσουμε οποιοδήποτε στόχο. Επιγειώνει και εστιάζει την
προσοχή μας, θέτοντάς μας σε θέση να διαχειριστουμε εργασία που απαιτεί πειθαρχημένη
εστίαση και επιμονή, αναλαμβάνοντας ενεργά την υγεία, ευεξία και συνολική ευημερία
μας.

Ιδιότητες : Ευημερία

Chakra : Root Chakra