Ετικέτα: Αιματίτης

Αιματίτης

Ο αιματίτης σε βοηθά να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου.

Όντας ο πιο ισχυρός ημιπολύτιμος λίθος που χρησιμοποιείται για τη γείωση, ο αιματίτης
φέρνει την ενέργεια της υψηλότερης συνείδησης μέσω των τσάκρα στη ρίζα μας και μας
βοηθά να μετατρέψουμε την ενέργεια αυτή σε φυσική πραγματικότητα. Αποβάλλοντας την
σύγχυσή μας και προσανατολίζοντάς μας προς την πρακτική δράση στον πραγματικό κόσμο,
η θολή φαντασία μετατρέπεται σε στρατηγικό σχέδιο προς την επίτευξη των στόχων μας.
Πιο ποιητικά, μπορεί να κάνει τα όνειρά μας πραγματικότητα.

Ιδιότητες : Ευχή, Τύχη

Chakra : Root Chakra